záruka

Omezená záruka

Tento výrobek má záruku na vady materiálu a zpracování, pokud je používán za podmínek normálního provozu v domácnosti a k účelům, pro které byl navržen, za dodržení následujících podmínek:

 1. Výrobek byl zakoupen u autorizovaného prodejce Rotel.

 2. Veškeré nároky/reklamace vzniklé na základě této záruky musí být uplatněny buďto přímo u autorizovaného prodejce, u něhož byl výrobek zakoupen, nebo u autorizovaného distributora Rotel, resp. pověřeným servisním střediskem v zemi, kde byl produkt zakoupen. Chcete-li najít autorizovaného distributora ve vaší zemi, navštivte www.rotel.com a vyberte si Vyhledávač dealerů.

  Podmínkou pro splnění závazků Rotel podle této záruky je předložit při požadování opravy kopii faktury, nebo daňového dokladu o koupi u autorizovaného prodejce Rotel.

  (a) V případě záručního servisu poskytované Rotelem musí být zařízení bezpečně zabaleno a dodáno autorizovanému distributorovi Rotel, nebo nejbližšímu autorizovanému servisnímu místu vyplaceně, a pokud je to žádoucí, také vlastníkem pojištěné.
  (b) Vadné součástky komponentu (kromě pojistek) budou bezplatně vyměněny a zařízení bude odesláno vyplaceně zpět.

 3. Ze záruky je vyloučeno:
  a) Poškození vzniklé nesprávným používáním přístroje.
  b) Ztráta, nebo poškození během dopravy (v obou směrech).
  c) Náhodná událost a odpovědnost třetí strany.

 4. Jakékoli servisní změny, nebo úpravy provedené jakoukoli osobou jinou než je autorizovaný zástupce Rotel, nebo jím pověření prodejci mají za následek zánik této záruky.

 5. Žádné změny, nebo odchylky záruky nebudou uznány.

 6. Tato záruka je nepřenosná.

Záruční doba

Pro podrobnosti laskavě kontaktujte Vašeho národního distributora.

Servis

POTŘEBUJETE ZÁRUČNÍ SERVIS?

Potřebujete pomoci se záručním servisem?

Získejte servis

REGISTRACE PRODUKTU

ZAREGISTRUJTE SE PRÁVĚ TEĎ

Zaregistrujte si Váš výrobek Rotel.

Registrační formulář

Rotel Newsletter

Please provide us with your email address to get the latest news in sound technology and products. Sign up for the Rotel Newsletter today!

关注我们

扫一扫以下二维码或者搜索微信公众号即可关注,获取最新鲜的ROTEL资讯!

微信公众号:rotel-hifi

Rotel WeChat