GWARANCJA

Ograniczona gwarancja

Produkt ten posiada gwarancję obejmującą wady materiału i wykonania, obowiązującą, gdy stosowany jest w normalnych, domowych warunkach dla celów, do jakich został on przeznaczony i podlegającą następującym warunkom:

 1. Produkt został zakupiony od autoryzowanego sprzedawcy Rotel.

 2. Wszelkie zgłoszenia dotyczące gwarancji powinny być skierowane, albo bezpośrednio do autoryzowanego sprzedawcy, od którego został nabyty, albo do autoryzowanego dystrybutora produktów Rotel w kraju nabycia. Aby znaleźć autoryzowanego dystrybutora w Twoim kraju, odwiedź stronę www.rotel.com i wybierz lokalizację dealerów.

  Warunkiem wypełnienia przez Rotel zobowiązań dotyczących gwarancji jest dołączenie w momencie zgłoszenia reklamacji kopii faktury lub rachunku potwierdzających nabycie sprzętu u autoryzowanego sprzedawcy.

  (a) W przypadku konieczności dokonania naprawy serwisowej sprzętu Rotel, sprzęt musi być odpowiednio opakowany i wysłany do autoryzowanego dystrybutora lub do najbliższego autoryzowanego serwisu, z przesyłką opłaconą i jeśli zachodzi taka potrzeba, ubezpieczoną przez właściciela.
  (b) Uszkodzone elementy (z wyłączeniem bezpieczników) zostaną bezpłatnie wymienione a sprzęt zwrócony przesyłką opłaconą

 3. Niniejsza gwarancja wyraźnie wyklucza:
  a) Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
  b) Straty i uszkodzenia powstałe w transporcie w dowolnym kierunku.
  c) Odpowiedzialność warunkową i odpowiedzialność cywilną.

 4. Jakiekolwiek modyfikacje lub zmiany serwisowe dokonane przez dowolną osobę inną niż autoryzowany przedstawiciel Rotel lub wskazany przez niego agent, powodują wygaśnięcie gwarancji.

 5. Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje gwarancji nie będą uznawane.

 6. Gwarancja ta nie podlega przeniesieniu.

Czas gwarancji

Dokładniejszych informacji udzieli przedstawiciel w danym kraju.

Serwis

POTRZEBUJESZ SERWISU GWARANCYJNEGO?

Czy potrzebujesz pomocy w realizacji obsługi gwarancyjnej?

Uzyskaj obsługę serwisową

REJESTRACJA PRODUKTU

ZAREJESTRUJ TERAZ

Zarejestruj swój produkt Rotel.

Formularz rejestracyjny

Rotel Newsletter

Please provide us with your email address to get the latest news in sound technology and products. Sign up for the Rotel Newsletter today!

关注我们

扫一扫以下二维码或者搜索微信公众号即可关注,获取最新鲜的ROTEL资讯!

微信公众号:rotel-hifi

Rotel WeChat